Οι εργαζόμενοι στα Σούπερ Μάρκετ δεν είναι προιόντα

Κείμενο που μοιράστηκε από μέλη της επιτροπής πολιτών Κοινή Δράση στο σούπερ μάρκετ Ατλάντικ στο Ναύπλιο.

Πατήστε εδώ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s