Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ

Η Τράπεζα της “Ελλάδος” δημιουργήθηκε το 1928 από την κοινωνία των εθνών, άλλη μία περίπτωση κόπιας της Αγγλικής Τράπεζας και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Δείτε περισσότερα εδώ.

1.

2. (08.42 – Ανεξάρτητη Αρχή, κανένας έλεγχος δεν μπορεί να γίνει από το κράτος)

3.

4.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s