Αθάνατος Αθάνατος Αθάνατος | Αλέκος Παναγούλης

Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες, δυστυχώς όλους αυτούς το σύστημα τους “παραμερίζει”. Είναι πολύ δυνατό, καμιά αμφιβολία για αυτό. Γιαυτό στις επόμενες εκλογές το καλύτερο θα ήταν να σκεφτούμε σοβαρά ποιον θα ψηφίσουμε.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s