Εκλογές 2012 | Δημοσκόπηση | Επισκεψιμότητα Sites | Κόμματα

5/5/2012 15:29 – Αν λάβουμε υπόψη το alexa.com, ιστοσελίδα που μετρά την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων, μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, για το ποιους συνδυασμούς βλέπουν περισσότερο οι Έλληνες μερικές ώρες πριν τις εκλογές. Μετά τα αποτελέσματα, μπορούμε να κρίνουμε κατά πόσο το internet και η επισκεψιμότητα δηλώνει στοιχεία δημοσκόπησης. Η ταξινόμηση είναι πάνω στο ranking του alexa.com. Όσο μικρότερος ο αριθμός τόσο μεγαλύτερη η επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα του κόμματος.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s