Εκπαίδευση | Ανεργία | Επιχειρηματικότητα | Καινοτομία

Η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Τα νούμερα είναι τρομακτικά, 55% στους νέους και κοντά στο 25% γενικότερα. Κάθε μικρομεσαία οικογένεια βιώνει πλέον την ανεργία. Σίγουρα οι νέοι είναι με τη πλάτη στο τοίχο.

Αυτό δε σημαίνει ότι δε πρέπει να σκεφτονται με πλάνο. Αντίθετα, θα πρέπει να θέσουν βασικούς στόχους, να δουν τι τους αρέσει να κάνουν και μέσα από οποιαδήποτε εργασία, να δοκιμάζουν τον εαυτό τους στους στόχους αυτούς. Continue reading

Advertisements